Tuesday, 25 November 2014

Posted by cikgu mat On Tuesday, November 25, 2014

Ramai masyarakat awam melihat harta dan orang yang memiliki harta yang banyak itu sebagai satu kesalahan dan satu tanda kecenderungan hati ke arah mencari dunia. 

Sedangkan pemahaman mereka mengenai harta mungkin telah terkesan dengan sifat zuhud yang menyimpang atau kerana fahaman songsang bahawa Islam adalah agama ukhrawi bukan agama duniawi.

Islam itu adalah fleksibel antara dunia dan akhirat, ibadat dan pekerjaan, hidup dan mati.

Dalam Quran, harta diisyaratkan oleh Allah sebagai:

  • Kebaikan, kelebihan dan kebajikan
  • Ujian dan Fitnah

1. HARTA SEBAGAI KEBAIKAN & KEBAJIKAN

i- Harta Adalah Wasiat/Peninggalan Yang Baik

"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) kematian, jika ia meninggalkan wasiat yang baik dari sudut harta kepada ibu bapa dan kaum kerabatnya secara ma’ruf ( yang telah diketahui)." 
(al-Baqarah, 2: 180)

"Dan sesiapa antara kamu yang mati dan meninggalkan isteri-isteri, hendaklah mereka membuat wasiat untuk isteri-isteri mereka, peruntukan untuk setahun tanpa mengeluarkannya (dari rumah untuk bekerja)......" 
(al-Nisa', 4: 11)

Dalam banyak ayat berkaitan kematian dan wasiat, Allah menyarankan agar orang Islam yang meninggal dunia meninggalkan harta untuk kebaikan orang tuanya, isteri dan anak-anak, untuk bayaran hutang dan lainnya.

Maksudnya, jika meninggal dunia dalam keadaan tanpa meninggalkan suatu harta pun buat keluarga dan waris tidaklah bermaksud dicela pada agama.

Tetapi yang dipuji pada agama adalah meninggalkan dunia dan keluarga dengan harta yang baik yang dihimpunkan itu lebih utama.

Inilah yang disebut oleh Rasulullah SAW: "Sesungguhnya meninggalkan waris dalam keadaan kaya lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan meminta-minta daripada manusia".

Maksud hadis ini adalah waris yang beriman DAN kaya.


ii- Beri Pinjaman Kepada Allah

"Siapakah yang mahu memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak...."
(al-Baqarah, 2: 245)

iii- Sumber Nafkah Yang Sangat Besar Pahalanya

Nafkah yang dimaksudkan adalah harta yang dibelanjakan untuk keluarga dan kaum kerabat.

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir seratus biji......" (al-Baqarah, 2: 261)

iv- Sumber Kebajikan

"Mereka bertanya tentang apa yang mereka sedekahkan. Jawablah: “Apa saja harta yang kamu sedekahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Apa saja kebaikan yang kamu buat, sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya." (al-Baqarah, 2: 215)

2. HARTA SEBAGAI FITNAH DAN UJIAN

i. Harta Tidak Boleh Berlegar Dalam Kalangan Orang Kaya Sahaja


"Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu...." 

(al-Hasyr, 59: 7)

ii- Harta Tidak Dapat Menyatukan Hati Manusia

"Dan Dialah yang mempersatukan hati mereka (orang-orang yang beriman) walaupun kamu membelanjakan semua (kekayaan) yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka....." (al-Anfal, 8: 63)

iii- Orang Miskin Itu Ujian Bagi Si Kaya


"Demikianlah telah Kami uji sebahagian mereka (orang-orang kaya) dengan sebahagian mereka (orang-orang miskin), supaya (orang-orang yang kaya itu) berkata: “Orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah Allah kepada mereka?” (Allah berfirman): “Tidakkah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur (kepadaNya)?” (al-An’am, 6: 53)


iv- Harta Ujian Nafsu

"Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang....." (Ali Imran, 3: 14)

"Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu......." (ali-Imran: 186)


SEBAIK-BAIK HARTA

"Sesungguhnya harta itu ibarat tanaman hijau yang manis. Sesiapa yang mengambilnya dengan cara yang benar lalu meletakkannya dengan cara yang benar, maka harta tersebut adalah sebaik-baik penolong baginya. Dan sesiapa yang mengambilnya dengan cara yang tidak benar, maka dia seperti orang yang makan tetapi tidak pernah merasa kenyang".

Itulah harta pada tangan orang Islam. Hendak harta kekayaan yang banyak dan berkat?

Jadilah:

1. Orang Islam yang soleh.
2. Carilah dengan jalan yang halal.
3. Belanjakan harta dengan jalan yang halal.
4. Nafkahkan sebahagian harta untuk urusan agama.


Semoga bermanfaat untuk anda. Betulkan niat dan selamat menjadi kaya, berjaya dan bertakwa.

Mohd Taufiq
Motivator Kesihatan & Kejayaan

0 comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...